В случай на бездействие от страна на отговорните институции, българските лекари ще бъдат принудени да пристъпят към протестни действия. Това е записано в официална декларация на Българския лекарски съюз (БЛС), изготвена след вчерашното заседание на съсловната организация. Лекарите посочиха три основни проблема, които трябва да бъдат решени възможно най-бързо. "Хронично недофинансиране на системата при непрекъснато нарастващ основен пакет здравни дейности. Това води до натрупан дефицит в бюджета на НЗОК и невъзможност лекарите да изпълняват качествено дейностите в обем, отговарящ на реалните потребности на пациентите", е първият записан в декларацията проблем. Според БЛС липсата на реално остойностяване на медицинските дейности и незаплащането на извършените услуги увеличава дълговете на лечебните заведения. Това пък пораждало неудовлетвореност на работещите в здравеопазването и е основна причина за миграцията на медицински специалисти.

Като втори проблем лекарите посочиха системните нарушения на условията по Националния рамков договор от страна на Здравната каса. Тя икономисвала при разпределението на бюджетите в болнична и извънболнична помощ. "Непълноти и противоречия на нормативни актове с еднакъв ранг, регламентиращи медицинска дейност" е третия проблем, който според лекарите отежнява допълнително системата на здравеопазване. За справяне с проблемите, лекарите предлагат конкретни мерки, които включват актуализация на бюджета на Здравната каса за 2017 г. и придържане към средните европейски стойности на разходите за здраве в размер на 6.9 % от БВП на страната. От БЛС настояват да се обособи отделна сметка на Касата, по която да постъпват средствата от здравноосигурителни вноски. Те искат още остойностяване на медицинските услуги и въвеждане на мораториум за разкриване на нови лечебни заведения. В декларацията съсловната организация подчертава, че изложените проблеми и част от мерките за решаването им е трябвало да бъдат представени вчера в парламента от председателя на БЛС. Народните представители обаче отказали.

В същото време по "Дарик радио" подуправителят на НЗОК Димитър Петров обяви, че актуализация на бюджета на касата не е нужна.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки