В края на 2016 г. на трудов договор в лечебните и здравните заведения в България работят 29 539 лекари, с 466 повече от предходната (29 073 през 2015 г.) и с близо 700 повече от 2014 година (28 842). Така на един лекар се падат 240 души от населението. За 2015 година на лекар са се падали 246 пациенти, а през 2014 г. - 250. Броят на стоматолозите също се увеличава от 7013 през 2014 година, на 7 512 - през 2015г. и 8 011 за 2016 г., съобщиха от Националния статистически институт. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 930, от които 30 976 медицински сестри и 3 254 акушерки, показва статистиката за 2016 година. Според данните броят на медицинските сестри и акушерките е намалял. За 2015 година те са били съответно 31 397 и 3 274. Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 9 975, или 33.8%. Младите практикуващи лекари (на възраст до 35 години) са 3 434, (11.6%), а най-възрастните (на 65 и повече години) - 4 477, или 15.2%, показват данните. Най-много са общопрактикуващите лекари - 4 407, (14.9% от всички лекари в страната).

По специалности следват: Анестезиология и интензивно лечение - 1 615 (5.5%), Хирургия - 1 469 (5.0%), Педиатрия - 1 467 (5.0%), Акушерство и гинекология - 1 453 (4.9%). В края на 2016 г. осигуреността с лекари общо за България е 41.6 на 10 000 души от населението, а със зъболекари - 11.3 на 10 000 души. Осигуреността на населението с лекари по области варира от 26.3 до 56.3 на 10 000 души, като най-висока е тя в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (56.3 на 10 000 души от населението), София (50.3), Пловдив (49.6), Варна (48.4) и Стара Загора (42.8). Най-нисък е показателят за областите Разград (26.3 на 10 000 души от населението), Добрич (27.0) и Перник (27.3). Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.2 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Плевен (8.2 на 10 000 души), Сливен (8.0), Добрич и Видин (по 7.1), Стара Загора, Ловеч и Перник (по 7.0). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Разград и Кърджали (по 4.2 на 10 000 души от населението), и Търговище (4.4).

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки