Eвропейския съюз прие обща за цялата общност система за наблюдение и проследяване на цигарите и другите тютюневи изделия. Чрез нея страните членки се задължават да въведат механизми за маркиране с индивидуален код на всички легално произведени тютюневи изделия. Целта е да се избегне както нелегалната търговия с цигари, така и националните бюджети да не се лишават от данъци. Решението е взето на 15 декември, се вижда от съобщение на страницата на Европейската комисия. 

Какво се предвижда

Въвеждането на идентификационен код и на цялата система за наблюдение и проследяване на цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари трябва да стане до 20 май 2019 г., а за останалите тютюневи изделия (например пури, пурети и бездимните тютюневи изделия) — до 20 май 2024 г.

В тези срокове всяка страна ще трябва да създаде система за генериране на тези кодове, която да е независима от производителите. Кодовете ще са съставени от букви и/или цифри и да бъдат поставяни както на опаковките на крайния продукт, така и на оборудването, което го произвежда. По този начин веднага ще се вижда например кутия цигари къде и от кого точно е произведена.

Междувременно всеки производител или вносител на такива продукти трябва да подпише договор с компания, която поддържа данните от тази система. Въпросните доставчици ще бъдат проверявани, за да се установи дали гарантират сигурност на данните и дали са независими от производителя. Комисията ще одобрява и "вторични" държатели на данните от системата, които ще съхраняват копия от първичните данни. До тях ще имат достъп властите в съответната страна. Едва след като тези стъпки бъдат изпълнени, системата ще започне да действа.

Европейското законодателство предвижда както властите, така и гражданите да имат възможност по даден номер на тютюнев продукт да проверят дали е легален. Това означава, че поне един от въвежданите кодове, трябва да е видим с просто око.

Какви са мотивите

В мотивите си от Европейската комисия посочват, че тютюнопушенето е най-честата, макар и предотвратима, причина за смърт в ЕС. В допълнение нелегалната търговия с тютюневи изделия улеснява достъпа на пушачите, включително на невръстни, до цигари, защото те са обичайно доста по-евтини от легалното производство. Върху тях освен това не се поема ангажимент да се поставят надписи, които целят да предупреждават пушачите за опасностите.

В допълнение контрабандата на цигари лишава бюджетите на страните от приходи всяка година. Да се измери обема на нелегалната търговия е трудно, но се смята, че в ЕС данъчните власти не успяват да съберат само в ЕС 11.1 млрд. евро годишно.

В мотивите на Брюксел се допълва и че приходите от незаконната търговия с цигари често отиват в полза на организираната престъпност, а в някои случаи и за подпомагане на терористична дейност.

Решението на ЕС е базирано на приета през 2014 г. директива, която предвижда въвеждането на система за проследяване на легалните тютюневи изделия.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки