Следдипломна квалификация

Симпозиум на работна група по артериална хипертония: "Демаскиране на маскираната хипертония", 17 февруари 2018 г., парк - хотел „Москва“, гр. София

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет бихме искали да Ви поканим да вземете участие в ежегодния Симпозиум по артериална хипертония на тема „Демаскиране на маскираната хипертония“, който ще се проведе в гр. София, в зала Европа на Парк хотел Москва на 17 февруари 2018г. от 9 до 17 часа.

В зависимост от съответствието или несъответствието между офисното и извън-офисното артериално налягане (амбулаторно или домашно налягане) се различават четири фенотипа артериална хипертония – истинска хипертония, истинска нормотония, “white-coat” и маскирана хипертония.

Маскирана хипертония има тогава, когато офисното налягане е нормално (<140/90 mmHg), а извън-офисното налягане е над нормалните граници (≥135/85 mmHg). Терминът е подходящ при нелекувани индивиди, докато при хипертоници, приемащи антихипертензивни медикаменти се предпочита термина маскирана неконтролирана хипертония, показващ необходимостта от интензифициране на лечението за постигане на оптимален контрол.

Pin It

Научен симпозиум „Атеросклероза – клинични изяви, диагноза и лечение“, 03 -05 ноември 2017г., гр. Троян , хотел Троян Плаза

В програмата:
- Оптимизиране на фармакотерапията преди и след проведена коронарна интервенция
- Нужна ли е употребата на бета блокери при пациенти след миокарден инфаркт, проведена перкутанна интервенция и запазена фракция на изтласкване
- Ръководни правила за поведение при дислипидемия – основни послания и значение за ежедневната практика
- Европейски ръководни правила за поведение при дислипидемии – ключови послания
- Докъде може да сигнем в понижаване на LDL-C – има ли граница за 2017
- Дискусия – Има ли пропаст между ръководните правила и клиничната практика
- Методи за оценка на атеросклеротичната плака – вулнерабилност срещу плаков товар
- Компоненти на резидуалния сърдечно-съдов риск
- Терапевтични цели при пациенти с коронарна атеросклероза – как съвременните данни повлияват лечението и кои са отворените клинични въпроси
- Предизвикателни случаи – как да идентифицираме и лекуваме пациентите с много висок риск
- Представяне на пациенски случаи първична/вторична превенция, ОКС, FH – неинвазивна и инвазивна оценка и лечение

Изтеглете програмата

Pin It

Научна – практическа конференция „Атеросклероза – клинични изяви, диагноза и лечение“, 27 -29 октомври 2017г., гр. Разлог , хотел Балканско Бижу

В програмата:
- Оптимизиране на фармакотерапията преди и след проведена коронарна интервенция
- Нужна ли е употребата на бета блокери при пациенти след миокарден инфаркт, проведена перкутанна интервенция и запазена фракция на изтласкване
- Ръководни правила за поведение при дислипидемия – основни послания и значение за ежедневната практика
- Европейски ръководни правила за поведение при дислипидемии – ключови послания
- Докъде може да сигнем в понижаване на LDL-C – има ли граница за 2017
- Дискусия – Има ли пропаст между ръководните правила и клиничната практика
- Методи за оценка на атеросклеротичната плака – вулнерабилност срещу плаков товар
- Компоненти на резидуалния сърдечно-съдов риск
- Терапевтични цели при пациенти с коронарна атеросклероза – как съвременните данни повлияват лечението и кои са отворените клинични въпроси
- Предизвикателни случаи – как да идентифицираме и лекуваме пациентите с много висок риск
- Представяне на пациенски случаи първична/вторична превенция, ОКС, FH – неинвазивна и инвазивна оценка и лечение

Изтеглете програмата

Pin It

Научен симпозиум ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД КЪМ ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ, 13 -14 октомври 2017 г., гр.София, в хотел Best Western Premier Hotel Sofia Airport, зала Хитроу

В програмата:
- Механизми и генетични аспекти на предсърдното мъждене, нови концепции
- Генетични аспекти на предсърдното мъждене
- Фиброзна кардиомиопатия на предсърдията
- Сателитен симпозиум Бьорингер Ингелхайм
- Предизвикателства в диагностиката на предсърдното мъждене
- ЕКГ мониториране при предсърдно мъждене – колко е достатъчно?
- Предсърдно мъждене и имплантируеми устройства: роля на епизодите на високочестотна предсърдна активност
- Предсърдното мъждене при специфични клинични сценарии
- Поведение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при пациент на антикоагулантно лечение
- Антикоагулантни стратегии при пациенти, подлежащи на електрокардиоверзия
- Антикоагулантни стратегии при стентирани пациенти
- Пери‐ и постпроцедурна медикаментозна терапия при пациенти след катетърна аблация на предсърдно мъждене
- Сателитен симпозиум MSD
- Биомаркери и предсърдно мъждене
- Биомаркерите като предиктори за развитие на предсърдно мъждене
- Промени в оксидативния статус при предсърдно мъждене
- Биомаркери за фиброза при предсърдно мъждене
- Сателитен симпозиум Bayer
- Новости в практическите ръководства. Как да изберем НОАК при различни пациентски профили?
- Рискови фактори, съпътстващи заболявания и лечение на предсърдното мъждене – едноцентрово епидемиологично проучване в България
- Образни методики при предсърдно мъждене
- Образни методики за оценка на ЛП фиброза
- Ехокардиографски показатели за оценка на ЛП функция: предиктори за успеха на катетърната аблация при предсърдно мъждене
- Образни методики при оценка на морфологията на ЛП ухо и определяне на емболичния риск
- Катетърни методики за лечение на предсърдно мъждене
- Изолация на белодробните вени: нови технологии, подобряващи резултатите от процедурата
- Субстратна модификация при предсърдно мъждене – има ли адитивна роля към изолацията на белодробните вени
- Аблация на ротори при предсърдно мъждене
- Предсърдното мъждене през погледа на невролога
- Криптогенен инсулт и емболичен инсулт с неустановен произход
- Нарушения на съня и предсърдно мъждене
- Превенция на мозъчен инсулт при пациенти с неклапно предсърдно мъждене ‐ гледната точка на невролога
- Предсърдно мъждене и когнитивна дисфункция
- Хирургия и предсърдно мъждене
- Възможности на хирургичната криоаблация при операции на отворено сърце
- Възможности на хирургичната радиофреквентна аблация при операции на отворено сърце
- Хибриден подход при аблация на предсърдно мъждене ‐ защо, кога, как
- Перкутанна оклузия на ухото на ЛП
- Основни принципи и стъпки при перкутанната оклузия на ухото на ЛП
- Перкутанна оклузия на ухото на ЛП – селекция на пациентите
- Сателитен симпозиум Пфайзер
- Addressing the unmet need ‐ are all NOACs the same?
- Дискусия: Контрол на ритъма или контрол на честотата?
- Предимства на контрол на ритъма
- Предимства на контрола на честотата

Програма

Pin It

Научен симпозиум Холистичен поглед към предсърдно мъждене, 13-14 октомври 2017 г., София, Best Western Premier Sofia Airport, Зала Хитроу

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет бихме искали да Ви поканим да вземете участие в Научен симпозиум „Холистичен подход към Предсърдно мъждене“ , който ще се проведе в гр.София, в хотел Best Western Premier Hotel Sofia Airport в периода 13 -14 октомври 2017 г. Симпозиумът е ориентиран към широка публика включваща кардиолози, работещи в доболничната и болничната помощ, кардиохирурзи, специализанти по кардиология и кардиохирургия, както и общо практикуващи лекари.

Водещи български и чужестранни специалисти от различни области на медицината ще представят новите тенденции в областта на диагностиката и лечението на предсърдното мъждене. Целта на форума е да насочи вниманието на лекарите към интердисциплинарния подход към това социално значимо заболяване. По време на симпозиума ще бъде организирана съпътстваща изложба на водещи фармацевтични и инструментални фирми.

Актуална информация за симпозиума,както и предварителна програма на събитието ще бъдат отразени в сайтовете на ДКБ (http://www.cardiobg.com) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (http://www.arpharm.org/).

Искрено се надявамe, че Вашето присъствие и активно участие ще допринесат за успешното протичане на форума.

С уважение,
Д-р Васил Трайков
Научен ръководител на симпозиума
Проф. Арман Постаджиян
Председател на ДКБ

Покана

Програма

Program - English

Регистрационна форма

Pin It

Симпозиум на работната група по сърдечно-съдов риск при жени "Бременност и сърдечносъдови заболявания", 16 септември 2017 г., Парк--хотел „Москва“, гр. София

Уважаеми колеги,

Предстои Симпозиум на работната група по сърдечно-съдов риск при жени "Бременност и сърдечносъдови заболявания", който ще се състои на 16 септември 2017 г. в Парк--хотел „Москва“, гр. София. Сред темите:

-  Промени в сърдечно-съдовата система при здрави бременни
-  Артериална хипертония и бременност – гледната точка на кардиолога
-  Артериална хипертония и бременност – гледната точка на акушер гинеколога
-  Сърдечно-съдови лекарства и бременност
-  Антикоагулация при бременност и пуерпериум
-  Кардиомиопатии на бременността
-  Вродени сърдечни пороци и бременност. Поведение при бременни с клапни увреди.
- Диагностичен и терапевтичен подход при бременни с ритъмни нарушения
- Кардиопулмонална ресусцитация при бременни жени
- Инвазивна оценка и лечение на ССЗ при бременни
- Клиничен случай - пейсмейкър
- Клиничен случай - БТЕ
- Клиничен случай – синдром на хиперстимулация след инвитро процедури
- Скрининг за Прееклампсия – протокол, клинично приложение, първите резултати в България
- Сърдечно-съдов риск при възрастни първескини
- Сърдечно-съдов риск при инвитро процедури

Ще ви очакваме. За повече информация:
Дружество на кардиолозите в България
София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ 76, ет. 4, офис 422
Телефон:  0889788446
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Покана

Програма

Регистрационна форма

Плакат

Pin It

IV-ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, 29 септември – 1 октомври 2017 г. хотел Рамада, София

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет и лично от свое име имам удоволствието да Ви поканя на IV‐ти Национален конгрес по кардиостимулация и електрофизиология, който ще се проведе в периода 29 септември – 1 октомври 2017 г. в хотел Рамада, София. Нашата цел е да изготвим и предложим наситена програма с висока научна стойност, базирана върху доказаната клинична практика на кардиолози и електрофизиолози. Конгресът ще се стреми да обхване най‐актуалните теми в инвазивната електрофизиология и кардиостимулацията, давайки възможност на експерти в областта да покажат и споделят новите диагностични и терапевтични стратегии. Фокусът на конгреса тази година ще бъде върху новите терапевтични стратегии при предсърдно мъждене, както и върху проблемите на камерните тахиартмии и внезапната сърдечна смърт. Ще бъдат представени и новости от областта на кардиостимулацията и сърдечната ресинхронизираща терапия.

За да постигнем тези цели, и имайки предвид огромния научен материал за лечението на сърдечната недостатъчност и предотвратяването на внезапната смърт, бихме искали да насочим научната програма към всички специалисти, които в различни етапи са свързани с диагностиката и терапията на пациенти с аритмия. През последните десет години стана ясно, че все повече пациенти с аритмия и сърдечна недостатъчност биват проследявани от клинични кардиолози и общопрактикуващи лекари. Именно това поражда необходимостта от съвместна дискусия върху резултатите от новите и вече утвърдените терапевтични стратегии в електрофизиологията и терапията с имплантируеми електронни устройства. По тези причини амбицията на конгреса е да привлече както специалисти в областта на електрофизиологията и електрокардиостимулацията, така и общи кардиолози.

Лектори на конгреса ще бъдат български експерти в областта, както и изявени гости от чужбина. Очакват се около 150 участници. Водещи фармацевтични фирми и компании от областта на инвазивната електрофизиология и кардиостимулация ще имат възможността да демонстрират най‐новите достижения в областта на специализирана изложба, която ще съпътства конгреса.

Вашето активно участие ще допринесе за ползотворен и стойностен форум – арена за обмен на знания, опит и новаторски идеи.

Ще Ви очакваме!

С уважение,
Д‐р Васил Трайков
Председател на ССКЕ

Покана
Форма за регистрация
Предварителна програма

Pin It

Астра Зенека България отпуска целеви образователен грант, който дава възможност на специалисти и специализанти по кардиология и ендокринология, да участват в Научен симпозиум Cardiology Alliance Сърдечно-съдови ефекти в кардиоонкологията и диабетологията

Астра Зенека България отпуска целеви образователен грант, който дава възможност на специалисти и специализанти по кардиология и ендокринология, да участват в Научен симпозиум Cardiology Alliance Сърдечно-съдови ефекти в кардиоонкологията и диабетологията 12 -14 Май 2017, гр.София, Best Western Premier Sofia Hotel. За кандидатстване, моля изпратете на посочения електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. :

- Три имена
- Телефон за връзка
- Електронен адрес

Изпращането на заявка за регистрация не гарантира вашето участие. За целта ще Ви бъде изпратено потвърждение за регистрация.

Pin It

Научен симпозиум „Остра, хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии – нови предизвикателства в диагностиката и лечението“, 9 и 10-и юни 2017 г., гр. София

Уважаеми колеги,

Сърдечно-съдовите заболявания са причина номер едно за смъртност в България и региона. Сърдечната недостатъчност е важен елемент от тази патология, като количеството на тези болни нараства в общоевропейски мащаб, както поради застаряването на населението, така и, парадоксално, поради успехите в други области на медицината и в частност кардиологията, удължаващи животът на болните. Това прави разширяването на познанията ни в диагностиката и лечението на това състояние, както и на причините, които го пораждат особено актуално. На 9 и 10-и юни 2017г в гр. София, Хотел Експо, бул. „Цариградско Шосе”, No. 149, ще се проведе научен симпозиум, организиран от работната група по сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии към Дружество на кардиолозите в България. Мотото на симпозиума е „Остра, хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии – нови предизвикателства в диагностиката и лечението“. На този научен форум ще бъдат разгледани най-новите достижения на съвременната кардиологична наука в диагностиката и лечението на сърдечната недостатъчност. Ще получите съвременен поглед върху изключително интересната група на кардиомиопатиите. Лекционният материал ще бъде подготвен от изтъкнати български специалисти, а вие ще имате възможност да участвате в научната дискусия след всяка сесия. Нашето искрено желание е този научен форум да обогати вашите научни знания и практически умения в тези области на кардиологията, както и да ви предостави възможност в личен контакт да получите отговор на вълнуващите ви въпроси.

Организационен комитет:

Доц. д-р Пл. Гацов,
Доц. д-р М. Господинова,
Председател на ДКБ: Проф. д-р А. Постаджиян
Научен секретар на ДКБ: Доц. д-р Й. Йотов

Покана

Програма

Регистрационна форма

Pin It

Научно-практическа конференция "Предизвикателствата на Артериалната хипертония", 27-28 май 2017 г. ,Чифлика палас – общинаТроян, с. Чифлика

Сред темите:
-  Хемодинамичен подход при определяне на лечението на артериалната хипертония – доц. Груев
-  Бъбреци и сърдечно-съдова система: взаимодействия в норма и патология – д-р Филипов
-  Превенция на когнитивните нарушения и деменцията чрез контрол на артериалното налягане – д-р Янева
-  Сателитен симпозиум на Пфайзер
 - Сателитен симпозиум на Берлин-Хеми/A. Mенарини България

Програма

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки