Позиции

Д-р Дечо Дечев: Нов здравноосигурителен модел

Според Дечев най-добрият модел е НЗОК да остане финансиращ орган в рамките на сегашните 8% за всички осигурени лица. "Всеки един ще бъде гарантиран с базова терапия в рамките на основния пакет. От него обаче ще се извадят т.нар. бутикови дейности и терапии, които ще минат в допълнителен пакет. Дали той ще бъде задължителен или доброволен, е политическо решение", смята Делчев, според когото трябва да е доброволен и пациентът да прецени дали ежемесечно да внася някакви допълнителни суми, или да плаща кеш, когато му се наложи. "Идеята е 8-те процента да гарантират еднакъв достъп на входа и на изхода. Оттам нататък, който желае нещо допълнително, ще трябва да доплати", разяснява той. На въпрос за частните здравни каси Дечо Дечев отбелязва: "Има идеи в рамките на тези 8% да се позволи всеки да избере фонд, в който да ги внася. Големият минус там е, че такива частни осигурители вече са запознати с целия здравен статус на населението. Това е публична тайна. Във времето по един или друг начин те са получавали информация и има реална опасност да пресяват клиентите си, като привличат по-млади пациенти с по-малко заболявания. Тогава в НЗОК ще останат главно пенсионерите, които се осигуряват най-ниско, но черпят повече от 2/3 от ресурса ѝ, а постъпленията от тях няма да стигат, за да се покрият разходите. Освен това по закон НЗОК няма право на печалба и няма стимул да плаща по-малко. На частния фонд обаче това му е целта – да печели. Колкото повече събере и по-малко изразходи, толкова по-добре."

Pin It

Д-р Дечо Дечев: Лекарствената политика на НЗОК

Шефът на здравната каса предлага да се въведе принципът на един национален фонд. "В момента НЗОК плаща различни суми за едно и също лечение в зависимост от терапията, която е предписана. Ако имате избор между 3 терапии за 800 лв., 1000 лв. или 5000 лв., касата ще ги плати и трите. При положение че се поема напълно и евтиният, и скъпият метод, този, който избира начина на лечение, на практика няма стимул да предложи по-евтиното, което постига същия ефект, но може да бъде мотивиран по някакъв начин от фирмата, предлагаща по-скъпото лечение, и да приложи него. Това нещо трябва да се промени. Прилагайки това, което предлагам, ще се намали значително корупционният риск, който сега масово съществува", подчертава Дечо Дечев. Според него по примера на други държави може да се създаде институт, който да се бори да понижи цените на база обективни доказателства. "Ако вземем препарати за лечение на повишено кръвно – има един на пазара, но в същата група кандидатства нов продукт с цена, два пъти по-висока от тази, която е в момента и претендира, че е по-ефективен. Въпросният институт на база огромна информация обединява всички налични данни и доказва, че ефективността на новия продукт е с 5% по-голяма от тази на наличния, което означава, че и цената не може да е повече от 5% по-висока", разяснява Дечев. Той казва още, че ако в другите държави 80% от разходите са за генерици и 20% за оригинални лекарства, в България е обратното. "При самите оригинални лекарства според отчета, който гледах за 2017 г., огромният ръст е в онкологията, а не за заболявания като множествена склероза, хепатит и др.", казва шефът на здравната каса. Той добавя, че има международно утвърдени ръководства за лечение в онкологията. "Не отиваме до крайности да ги задължим да лекуват според написаното, даваме им свобода, но когато остойностяваме терапията, ще се базираме на молекулите, посочени в стандарта. Ще остойностим това лечение, което, пак повтарям, е по международно утвърдени стандарти и така всеки пациент с конкретната диагноза ще получава едно и също финансиране на лечението му. Здравната каса не е лечебно, а финансиращо заведение и задачата му е да финансира еднакво всички осигурени лица. В рамките на сумата, която е остойностена, лекарят има право да избира лекарства, които, ако превишават сумата, пациентът или дори болницата ще има право да доплати", обяснява той.

Pin It

Д-р Дечо Дечев: Контрол и ефикасност на НЗОК

Дечев подчертава, че основният му приоритет ще е контролът на здравната каса. Според него не е правилно решението контролът да е в агенция "Медицински одит". "Предложил съм да се засилят правомощията на касата в областта на контрола и да се търси действително ефективност от него. Дали ще се реши "Медицински одит" като щат и дейност да бъде прехвърлена към касата е политическо решение. Но при всички положения, ако това не се случи, ще се засили дейността на контрола в рамките на щата, който има централното управление", смята той. Той предлага също служителите на касата, които е момента са над 2000 в цялата система, да се редуцират, като част от тях да бъдат пренасочени в контролната дейност. За лекарствата и медицинските изделия шефът на касата предлага "въвеждане на принципа ефективност и ефикасност". "Преведено, това означава да има обвързаност между ефективност, т.е. клиничния резултат от лечението, с разходите за него, т.е. с тяхната ефикасност. Когато няколко терапии постигат един и същ резултат, касата ще финансира тази, която е най-ефикасна, т.е. с най-ниска цена", разяснява Дечев. И добавя, че за медицински изделия трябва приоритетна да е не цената, а "да се залага на критерия качество". "Ще се борим да постигнем и съпоставимост в цените им - да са същите като в ЕС. Това е трудно като реализация, но не е невъзможно. Ще има съпротива от страна на фирмите, които ще дават обяснения, че сме малък пазар и като такъв цената трябва да е по-висока, но ще направим всичко възможно българските пациенти и касата като платец да не заплащат цени, по-високи от тези в други европейски държави", заявява Делчев.

Pin It

Д-р Дечо Дечев: Лекари от чужбина да идват да лекуват пациенти в България

Не пациентите да ходят на лечение в чужбина, а лекарският екип да идва да ги лекува в България. Това е една от идеите на новия шеф на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Дечо Дечев. Огромна част от парите, които плаща касата за лечение в чужбина, са за дейности, които не касаят пряко лечението на пациента, а логистика, придружители, престой в болницата. На практика екипът, който е пряко зает с това, получава минимален процент от сумата. "Ако наистина има дейности, при които нямаме достатъчно опит и капацитет, не е ли по-правилно екипът, извършващ дейността, да идва в България? Ще получи същия хонорар, но той ще е много по-малка част от това, което плащаме в момента", казва Дечев в интервю за вестник "24 часа". "За лечението в чужбина пък принципът трябва да бъде, че когато то може да се извърши у нас, трябва да се дава приоритет. Тези дни разписах няколко протокола за лечение в чужбина и бях изненадан, като видях, че в част от тях единствените мотиви за това са, защото лечебното заведение не е провело процедура по Закона за обществените поръчки за нужното медицинско изделие или лекарство. В същото време ЗОП позволява за случаи, при които е възникнала необходимост, да се проведе процедура в много кратки срокове", отбелязва той. По думите му трите места, които изпращат хора за лечение в чужбина – комисията към здравното министерство, фондът за деца и комисията в здравната каса - трябва да са на едно място.

Pin It

Жени Начева: Натискът на лекарствата е огромен, трябват варианти за спиране на тази лавина

Натискът от страна на лекарствата е огромен и трябва да се търсят варианти за спиране на тази лавина. Това заявява председателят на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева по време на обсъждането на бюджетната прогноза за 2019 г. на заседание на Надзора от 13 юли. „При сега действащата нормативна уредба това категорично не може да стане. Ако в болничната сфера с контрол може да се овладее нещо, с разчети, с анализи, то в лекарствената сфера само с контрол не виждам как ще стане, дори и да въведем електронната рецепта, пък дори и тя да заработи от 1 януари“, посочва Начева. Плановете за идната година включват увеличение на общите средства за лекарства със 175 млн. лв., като в тях се включва и очакваният дефицит от тази година, който според прогнозите може да се намали до около 40 млн. лв.

 

Към момента обаче няма яснота колко нови молекули ще бъдат включени през Комисията за оценка на здравните технологии и в каква степен това ще утежни бюджета за лекарства. „В тази връзка тук в министерството с д-р Пенков организираме една работна група и до края на месеца трябва да докладваме на г-н Ананиев за спешни промени във въпросната Наредба за оценка на здравните технологии, защото считаме, че в момента вратата е много широко отворена“, коментира Жени Начева и допълва: „За следващата година очакванията са колосални, огромни и с никакви отстъпки не можем да ги преодолеем, ако не вземем някакви по-оптимални мерки в тази посока“.

Pin It

Пулмологът д-р София Ангелова: Като лекар ще кажа, че безвредно пушене няма. С дим или без дим – то вреди

Д-р Ангелова коментира масово разпространилите се бездимни цигари (изделието IQOS), както и различните мнения за вредата от тях. Темата стана актуална, след като бе предложено увеличение на акциза за тези изделия, което ще доведе до повишаване на цената им. Те са от твърде кратко време на пазара обаче, за да се твърди категорично какво въздействие оказват върху организма.

„Това са трикове на тютюневите компании. Различни видове устройства, с които предлагат и заблуждават хората, че по този начин ще могат да поемат само никотин. Това е обяснението на компаниите с новите устройства. Аз ще изразя лично свое мнение, тъй като няма научни проучвания. Когато говоря за даден проблем, аз винаги се базирам на научните проучвания, но в случая времето е твърде кратко, за да са направени изследвания за това как влияят новите устройства върху здравето на хората “, смята специалистът по белодробни болести.

Pin It

д-р Иван Кокалов, КНСБ: Заради експертността си се надявам д-р Дечо Дечев да получи политическа подкрепа

Въпреки летния сезон, динамиката в здравеопазването не спада. Броени дни ни делят от избора на нов управител на НЗОК, започва подготовката на бюджета за здраве за 2019 г., а здравният министър Кирил Ананиев обеща да представи и нов модел за развитието на системата. Каква е гледната точка на синдикатите по тези теми, попитахме д-р Иван Кокалов, зам. председател на КНСБ, член на Надзорния съвет на НЗОК.

- Д-р Кокалов, какви са исканията на КНСБ към бюджета за здравеопазване през 2019 г.?

 

- Исканията на КНСБ са свързани най-вече със средствата, които минават през МЗ (по чл. 5 от Закона за здравето). КНСБ и Федерацията на синдикатите в здравеопазването настояваме бюджетът на МЗ в частта му "Разходи за персонал" за 2019 г. да бъде увеличен с близо 50 млн. лв. за 14 165 работещи, за да бъдат достигнати договорените в КТД "Здравеопазване" минимални начални заплати на заетите в регионалните здравни инспекции (РЗИ), домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), държавните психиатрични болници (ДПБ), отделенията за трансфузионна хематология и другите второстепенни разпоредители с бюджетни средства към МЗ. За работещите в Спешна помощ, спомняте си, е поет ангажимент за поетапно увеличаване на заплатите. Искаме около 15 млн. лв. повече, което да позволи увеличение с 10% на възнагражденията на заeтите в детското и училищното здравеопазване. В зависимост от това, което дават общините, разликите в различни населени места са от 560 до 700 лв.

Pin It

Д-р Стоян Алексов: Патологията у нас е на колене. Как да лекуваме онкоболните?

България е единствената държава в Европа, в която патологията е поставена на колене. Ние имаме лош стандарт, лоши регулации, лош качествен и количествен контрол, които водят до големи финансови загуби и неефективно лечение.Това заяви пред Дир.бг д-р Стоян Алексов - председател на Българската асоциация по патология. Патологът е единственият лекар-специалист, който поставя диагнозата "злокачествен тумор" и от нейната прецизност зависи как ще протече лечението на пациента. Д-р Стоян Алексов е завършил медицина 1992 г. в МУ София. Специалност по патология 2001 г. Консултант по патология в Швеция, Ирландия, Великобритания. Председател на Българска асоциация по патология и член на УС на Европейската асоциация по патология

 

- Д-р Алексов, защо избрахте да станете патолог?

 

Причината да стана патолог е професор Сивчев, който в първите години от следването ми в Медицинска академия София, успя да ме убеди, че това е най-трудната и най-важната медицинска специалност. Т.е. медицината е патология. Клиничната патология е сред най-бурно развиващите се медицински специалности. Модерната патология няма нищо общо с представата на хората.

 

- Какво е патологията и кои са най-новите технологии, които навлязоха през последното десетилетие?

- Патологията е медицинска специалност, която включва в себе си следните звена: цитология, имуноцитохистохимия /за обикновения човек цитологията се свързва най-често с профилактични цитонамазки при гинекологични изследвания, особенно важна за ранно диагностициране на цервикалания карцином/; хистологични-биопсични изследвания - всички тъкани и органи отстранени от човешкото тяло задължително подлежат на хистологично изследване; имунохистохимични изследвания, молекулярно патологични изследвания, аутопсионна дейност и електронно микроскопски изследвания. Новото, което навлезе от 10 години в патологията е следваща генерация на секвениране (NGS) на туморите за доказване на мутационния статус и връзката с т.нар. таргетни терапии. През последните 2 години водещи патолози в САЩ започнаха да изследват всяка клетка в тумора за копийна вариабилност, при което се доказа изключително разнообразие и хетерогенност на туморите. Това предопределя и нов начин на мислене и терапевтичен подход.

- Кои от тях се използват масово в страната ни, например при диагностиката на рака на гърдата?

 

- За съжаление в България единственото имунохистохимично изследване, което се покрива от НЗОК, е панел от ХЕР-2, Естрогенов рецептор, Прогестеронов рецептор. Всички други тумори не подлежат на точна и ясна хистологична верификация. т.е. патолозите в България нямат никаква възможност за точна и адекватна имухистохимична верификация на туморите както е изскването на СЗО.

Pin It

Проф. Коста Костов: Безумие в ущърб на здравето е искането за увеличаване на акциза за бездимните тютюневи продукти

Когато разбрах за искането за увеличаване на акциза за бездимните продукти, бях шокиран защо изобщо се допуска. Това говори за липса на лекарско лоби, което да е достатъчно силно за да атакува подобна идея, на липса на чуваемост от страна на политиците и корпоративни интереси. Бездимните продукти са 10 пъти по-малко токсични и са алтернатива за зависимите пушачи, но политиците ни си мислят само от днес за утре. Това заяви в интервю за Дир.бг Националният консултант по белодробни болести проф. Коста Костов, председател на Фондация за респираторна медицина InSpiro.

- ГЕРБ излезе с предложение за увеличаване на акциза за бездимните изделия, как ще коментирате?

 

- Това е безумие. Според мен, това е лаически погледнато и в интерес на тютюневите компании, които не искат да приемат факта, че един по-безвреден и по-малко токсичен тютюнев продукт какъвто са бездимните изделия, трябва задължително да бъдат подкрепени от правителството и отговорните институции. Като лекар твърдя за бездимните продукти, че са значително по-малко вредящи на здравето на хората, има сериозни доказателства в полза на това, че те са поне десетократно по-малко токсични от обичайните конвенционални тютюневи изделия. Затова за бездимния продукт трябва да има по-нисък акциз и да бъде по-достъпен за пушачите, които не желаят или не могат да спрат пушенето.

 

При лечение трябва да има така наречената концепция за намаляване на токсичността. Когато не можеш да се справиш с един пушач и той не желае да спре цигарите, то тогава трябва да му предложиш алтернатива и тя е, една крачка надолу в токсичността, което аз наричам стратегия STEP DOWN (названието е мой патент). Т.е. ти му сваляш нивото на токсичност чрез този продукт, с което можеш да го накараш, ако бъдеш подкрепен и от институциите, да премине на една такава по-малко токсична алтернатива. Това е възможно, когато продуктът бъде и по-евтин. Освен това той дава същото ниво на удовлетвореност на пушача, каквото му дава една цигара, но е около десет пъти по-малко токсична тази алтернатива. Е, питам аз, каква подкрепа получават тези заклети пушачи в случая ?! Не го разбирам, за мен това е жесток удар, това е здравословно необоснована крачка и тя не работи в полза на зависимите пушачи.

Pin It

Проф. д-р Светослав Георгиев: Решението за поставяне на стент трябва да се взема от екип от различни специалисти

Сърдечносъдовите заболявания са основна причина за смъртност сред населението в Европейския съюз. Тези заболявания са водещи и за смъртността в България, като при всеки два от три случая най-честата причина е стеснението или запушването на сърдечните кръвоносни съдове. Причините за това се коренят както в начина на хранене, така и в начина на живот. С напредване на възрастта също се увеличава честотата на засягане на кръвоносната система от атеросклеротичния процес, което съответно води до зачестяване на изявата на тези заболявания.

Pin It

Платете онлайн

 

ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС В ДКБ

Размерът на годишния членски внос в ДКБ е 50 лв., а за специализанти и докторанти - 25 лв. За проверка на дължимите суми по членския внос можете да се обръщате със запитване към техническия секретар на ДКБ на адрес bsc.office@yahoo.com или на GSM 0889 788446. Плащане по банков път, с платежно нареждане по сметката на ДКБ в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, София 1000, пл.„Света Неделя” 7 SWIFT/BIC: UNCRBGSF IBAN: BG98 UNCR 9660 1001 8539 10 Плащане чрез модула за онлайн плащания (epay сметка / банкова карта / банкомат). Полетата по-долу се попълват на кирилица и сумите са в български лева. След попълване на полетата кликнете върху бутона "Плащане on-line". При дължим членски внос за предходни години, плащането покрива първо членските задължения за изминалите периоди, и след това – за текущата година. Допълнителна информация: ДКБ е "Получател с потребителско ниво 3 – регистриран клиент" в системата на epay.bg. При плащане с кредитна/дебитна карта не е необходимо да въвеждате идентификационен код. А ако сте вече регистриран потребител на epay.bg просто въведете в полетата потребител и парола - съответно вашите данни за epay.bg и си спестете таксата за превода - 2.9% от сумата.

Моля, при всяко плащане вписвайте в полето трите имена и годината (годините), за която плащате членски внос!!!

Име Презиме Фамилия Основание (до 100 знака) Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки